Aktualności

Serdecznie zapraszamy!

Słoneczko jest przedszkolem które:

  • daje szanse pełniejszego indywidualnego rozwoju dzieci,
  •  uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji,życzliwości i zrozumienia – sprawia, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
  • daje dzieciom możliwość samorealizacji, zachowania odrębności rozwojowej, kreatywnego myślenia, działania, tworzenia, prezentowania swoich uzdolnień, osiągnięć,
  • przygotowuje do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z problemami,
  • wspiera rodziców dzieci w rozwiązywaniu problemów, codziennych trudności, czyni z nich partnerów i sojuszników przedszkola,
  • dąży do tego, aby dzieci w miarę bezstresowo osiągały dojrzałość szkolną

O tym, w jaki sposób osiągamy powyższe cele dowiedzą się Państwo zapoznając się z naszą stroną internetową, do czego namawiamy!